IMPORTANT

Centrul de cercetari literare si de lingvistica aplicata la limbajele de specialitate Teodora Cristea

DIALOGOS

 

Înființată în anul 2000, de o echipă de cadre didactice din Departamentul de Limbi romanice și Comunicare în afaceri, revista Dialogos este o revistă tematică, structurată în două serii ale căror tematici acoperă o parte importantă din preocupările caracteristice domeniului științelor sociale și umane: seria verde intitulată Littérature et communication interculturelle și seria orange intitulată Sciences du langage et didactique des langues.

Numerele publicate pînă în prezent au reunit atît autori români cît și străini, cadre universitare și cercetători în primul rînd, și au contribuit la o confruntare fructuoasă de idei și la promovarea unei bogate diversități de perspective teoretice și practice.

Revistă de intetres național, după evaluarea ARACIS (2005), Dialogos se adresează unui public relativ larg care cuprinde nu numai cercetători experimentați ci și stagiari, formatori în domeniul predării limbilor moderne și studenți care își pregătesc lucrările de licență sau masterat în literatură, didactica limbilor sau comunicare profesională intra- și inteculturală

Revista apatre bianual.

În continuare, prezentăm tematica, cuprinsul și rezumatele articolelor pentru fiecare număr.