IMPORTANT

Centrul de cercetari literare si de lingvistica aplicata la limbajele de specialitate Teodora Cristea

COLOCVII

SESIUNI ȘI COLOCVII ORGANIZATE

DE CENTRUL DE CERCETARE

 

2004

Cultură și comunicare  - Sesiunea de Comunicări științifice cu participare internațională

10-11 iunie

Importanța studierii limbii ruse de afaceri în contextul economiei românești- Seminar organizat în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a României și cu Camera de Comerț și Industrie a Federației Ruse la București

3 aprilie

 

2005

Europe des cultures et espaces francophones – Colocviu internațional organizat

1-2 iulie

 

2006

Valeurs, discours et praxis – Colocviu național cu participare in ternațională

19-20 octombrie

 

2007

Traducătorul în fața integrării - Masă rotundă organizată în parteneriat cu Uniunea Latină și Asociația Traducătorilor di România

11 mai

Français sur objectifs spécifiques – acquis et perspectives – Colocviu  internațional organizat cu susținerea Serviciului Cultural al Ambasadei Franței la București și al Biroului pentru Europa Centrală și Orientală, Agenția Universitară a Francofoniei cu participare internațională

1-3 octombrie

 

2009

Les langues-cultures à l'université – Colocviu internațional

25-28 martie

 

2013

L’enseignement du français langue étrangère à l’université- une perspective plurilingue et pluriculturelle – Colocviu internațional organizat în cadrul proiectului de cercetare MeRSI, finanțat de Agenția Universitară a Francofoniei

 

2014

La formation au savoir-faire académique et professionnel dans le réseau des filières      francophones en Europe centrale et orientale  - Colocviu internațional organizat în cadrul proiectului de cercetare La mise en réseau et le développement des filières francophones en économie adaptées aux exigences du marché du travail par la formation, la coopération scientifique et le dialogue interdisciplinaire et intersectoriel, finanțat de Agenția Universitară a Francofoniei

15-16 decembrie