IMPORTANT

Centrul de cercetari literare si de lingvistica aplicata la limbajele de specialitate Teodora Cristea

BULETIN ȘTIINȚIFIC

         

Cu apariție neîntreruptă din anul 2004, anul înființării,  Buletin Științific este revista Centrului de Cercetare în care sunt publicate actele manifestărillor științifice organizate de către Centrul de Cercetare  și sunt prezentate bilanțuri periodice ale activității de cercetare desfășurată de membrii Centrului.

Apariția anuală a publicației, în condițiile diminuării constante a numărului membrilor fostei Catedre de Limbi romanice și, prin urmare, a membrilor Centrului, demonstrează că activitatea de cercetare este o constantă în ansamblul activității generale, caracterizată  prin continuitate și prin preocuparea pentru diseminarea rezultatelot obținute atît în mediul academic românesc cât și în cel extern.

Dimensiunea internațională a  manifestărilor științifice demonstrează  nu numai interesul general al tematicilor propuse spre dezbatere în cadrul acestor întîlniri  ci și recunoașterea de care se bucură activitatea de cercetare desfășurată de către membrii Centrului și spectrul larg de aplicabilitate a rezultatelor obținute.

În continuare, prezentăm conținutul fiecărui volum.