IMPORTANT

Centrul de cercetari literare si de lingvistica aplicata la limbajele de specialitate Teodora Cristea

Comunicare și competență organizațională - Conferențiar: conf. univ. dr. Raluca HURDUZEU