IMPORTANT

Centrul de cercetari literare si de lingvistica aplicata la limbajele de specialitate Teodora Cristea

MEMBRII CONSILIULUI ȘTIINȚIFIC AL CENTRULUI DE CERCETARE

Președinte Consiliu ştiinţific

Conf.univ.dr. Rodica CAPOTĂ-STANCIU

 

Vicepreședinte Consiliu ştiinţific

Prof.univ.dr. Ruxandra CONSTANTINESCU-ȘTEFĂNEL

 

Secretar științific

Lect.univ.dr. Mariana SĂNDULESCU

Membri

Prof.univ.dr. Corina CILIANU-LASCU

Prof.univ.dr. Nina IVANCIU

Prof.univ.dr. Maria-Antoaneta LORENTZ

Conf.univ.dr. Florina  MOHANU

Conf.univ.dr. Deliana VASILIU

Conf.univ.dr. Maria Ana OPRESCU

Director Centru

Conf.univ.dr. Raluca ȘERBAN